Verksamhet

OBS: Med anledning av covid-19 är våra gudstjänster och bönesamlingar digitala.

Verksamhet som regelbundet finns i Korskyrkan varje vecka

TISDAGAR

kl. 9.00 Bön

kl. 13.00 Stickcafé

TORSDAGAR

kl. 19.00 Bön

FREDAGAR

kl. 12-15 Öppna fredagskyrkan

Öppen kyrka för alla åldrar där vi har fika, gemenskap och läxhjälp.

SÖNDAGAR

kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkkaffe och gemenskap.

Himlabiten (söndagsskola under gudstjänsten).


Korskyrkan i Östervåla tillhör samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan). Följ med vad som händer i vårt samfund, gå till EFK:s hemsida www.efk.se