Samtal & själavård

Samtal och själavård

Vill du ha ett själavårdssamtal, samtala om tron, livet, församlingen eller din kallelse?

Ta gärna kontakt med församlingens pastor eller med någon av våra äldste eller diakoner. (Kontaktuppgifter)

Önskar du att få ett förbönssamtal (läs mer om det här) så ta kontakt med församlingens pastor så kan ni samtala vidare om det.

Pastor

Magnus Lilja

Äldste

Bernt Lindström

Ove Lundberg

Roland Ruuth

Diakoner

Gun-Britt Joelsson

Caroline Ternström

Linda Ahlezon